Pravo na odustanak od ugovora

Kupac koji je zaključio ugovor o kupovini na daljinu, putem web-sajta: kiddyjoy.rs ili telefonom, ima pravo da od njega odustane u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda kupcu ne navodeći razlog u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije, 62/2014, 6/2016 dr. zakon i 44/2018 — dr. zakon) u pogledu prava potrošača po ugovoru zaključenim s trgovcem.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Trgovac ima pravo da odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao ili je oštetio, kao i ukoliko proizvod ne bude vraćen u kompletnom originalnom pakovanju. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Povrat sredstava će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrasca i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje naknade i proizvod će mu biti vraćen o njegovom trošku.

U slučaju povrata novca, ukoliko su ispoštovane prethodne odredbe, rok za povrat novca je 14 dana od trenutka prijema proizvoda od strane Kiddy JOY-a. Povrat novca će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca u kompletnom originalnom pakovanju, neoštećena i bez vidljivih tragova korišćenja, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.) koja je pratila robu, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Povrat sredstava potrošaču će se izvršiti na žiro račun koji je naveden u obrazcu. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

Odredbe propisane ovom politikom ni u kom pogledu ne ograničavaju prava zajemčena Kupcu prema: (a) Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije, 62/2014, 6/2016 — dr. zakon i 44/2018 — dr. zakon) (b) Garancijama — za proizvode koje pokriva garancija na nedostatke u pogledu kvaliteta. U slučaju da je kupac koristio proizvod ili nakon 14 dana od isporuke nije zadovoljan proizvodom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog proizvoda - povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nisu mogući.

Obrazac za odustanak ugovora na daljinu u roku od 14 dana možete preuzeti ovde