OBAVEŠTENJE KUPCIMA
 
Prilikom porudžbine određenih proizvoda (kada naručite proizvod putem interneta, našeg kontakt centra, u našoj radnji ili na drugi način), Kiddy Joy zadržava pravo da traži plaćanje unapred određenog dela cene proizvoda (10-20%) na ime avansa za rezervaciju proizvoda ili avansa za davanje naloga proizvođaču za proizvodnju proizvoda (krevetac za bebe, komoda, ormari), dok se preostali iznos plaća na dan isporuke proizvoda.
 
Plaćanje avansa na ime rezervacije proizvoda se vrši na tekući račun prodavca 160-0000000394380-45 koji se vodi kod Banca Intesa A.D.- Beograd ili lično u radnjama Kiddy Joy-a. Instrukcije za uplatu avansa u slučaju da isti plaćate putem našeg tekućeg računa ćete dobiti od zaposlenih u Kiddy Joy-u. Kupci koji su uplatu avansa izvršili direktno u radnji nemaju obavezu plaćanja avansa putem tekućeg računa.
 
Ukoliko uplata na ime avansa ne bude evidentirana tokom 3 radna dana od izvršene porudžbine, porudžbina će automatski biti stornirana i obrisana. Nakon isteka tog perioda, plaćanje avansa po toj porudžbini neće biti moguće. Možete napraviti novu porudžbinu i izvršiti uplatu avansa po njoj.
 
Poručeni proizvod u slučaju rezervacije je rezervisan na maksimalan period od 60 dana od uplate avansa na ime rezervacije. U slučaju davanja naloga proizvođaču za proizvodnju kreveca za bebe rok isporuke kreveca je od 5 do maksimalno 60 dana od dana uplate avansa. Nakon evidentirane uplate iznosa na ime avansa, dobićete potvrdu od nas da je uplata primljena i u našem sistemu će se napravati Avansni račun za Vašu porudžbinu. Pored toga, iznos plaćanja avansa se navodi u konačnom računu i oduzima se od ukupnog iznosa koji se plaća.
 
Ako ste platili unapred avans na ime rezervacije možete da otkažete vašu rezervaciju, bez naknade, pod uslovom da obavestite Kiddy Joy u roku od 24 časa od momenta uplate avansa na ime rezervacije. Otkazivanje i povrat avansa se vrši slanjem e-mail-a na našu e-mail adresu: podrska@kiddyjoy.rs i opisu e-mail-a napišite Vaše ime i prezime na koga je poručen ili rezervisan proizvod, naziv proizvoda koji je poručen, iznos uplaćenog avansa i datum uplaćenog avansa i Vaš tekući račun za povraćaj avansa. Molimo da se obezedi tekući račun sa razdvojenim crticama kao što je naš tekući račun u priloženom primeru uplatnice.
 
Ako otkažete rezervaciju upućivanjem obaveštenja Kiddy Joy-u na zvaničnu e-mail adresu: podrska@kiddyjoy.rs, nakon isteka roka od 24 časa od momenta rezervacije, unapred plaćeni iznos na ime avansa zadržava Kiddy Joy, što je naknada za zakasnelo otkazivanje.
 
Ako niste otkazali rezervaciju i ne izvršite preuzimanje proizvoda, unapred plaćeni iznos se zadržava od strane Kiddy Joy, što je naknada za „odbijanje proizvoda“.