Kategorije
Godina
Mesec

Instalacija auto sedišta

07/03/2017 | Objavio KiddyJoy | 0 komentar(a)
 
Ako koristite auto sedište u više od jednog automobila, sledite uputstva u nastavku za svaki automobil.
 
Pročitajte i sledite uputstva proizvođača za ugradnju auto sedišta. Ako ste izgubili uputstva, proverite sajt proizvođača auto sedišta jer mnogi proizvođači objavljuju svoje priručnike ili upustva za svoja sedišta na svojim sajtovima. Ako ne, pitajte proizvođača da li Vam može dostaviti kopiju Upustva - mnogi objavljuju svoja knjižice upustava na sopstvenom sajtu. Kontakt detalji za proizvođače auto sedišta se nalaze u odeljku Linkovi.
 
Takođe trebalo bi ispratiti etikete postavljene na dečijem auto sedištu koje pokazuju kako bi trebalo ugraditi predmetno auto sedište.
 
Neki proizvođači auto sedišta takođe objavljuje kratke video filmove ili you tube snimke na njihovom sajtu pokazujući kako da se pravilno postave i instaliraju njihova auto sedišta. 

Mnogo više je bezbednije je da se dečije auto sedište instalira u zadnjem delu automobila, ali ako je neophodno mogu biti postavljena i na suvozačevo mesto.
 
Ali, NIKADA ne bi trebalo da se instalira na suvozačevo mesto na način da gleda suprotono od pravca kretanja vozila ukoliko automobil poseduje vazdušni jastuk i koji je pritom i aktiviran. Ukoliko bi vazdušni jastuk izleteo iz svog dela sa znatnom snagom bi udario u zadnju stranu auto sedišta i čime bi se dete koje se nalazi u auto sedištu izložilo prevelikom riziku.
 
Ako ste ipak prinuđeni da postavite dečije auto sedište u prednjem delu automobila, postavite ga u suprotno od pravca kretanja vozila i uverite se da je sedište dalje od kontrolne table i obavezno da je pritom vazdušni jastu isključen.

Instalacija dečijih auto sedišta sa vezivanjem sigurnosnih pojaseva od automobila
 
Uverite se da pojas za vezivanje prolazi kroz sve predviđene tačke na dečijem auto sedištu. Pojas mora da ide kroz plave rupe ako je sediše postavljeno u pravcu suprotno od pravca kretanja vozila i kroz crvene rupe ako je sedište postavljeno u pravcu kretanja vozila. Neka auto sedišta imaju alternativno podešavanje pojasa ako je pojas od automobila prekratak da bi se auto sedište vezalo kroz sve vodiče na auto sedištu.
 
Zategnite pojas automobila na auto sedištu, tako što će te svom snagom gurati auto sedište ka dole i time još malo otpuštati pojas vozila, čime bi se isto još malo vratilo u svoje kućište i na kraju još više bi se zategnulo auto sedište pojasom oko sebe. Pojas automobila nikako ne bi smeo da bude labav, već ćvrsto zategnut i auto sedište ne bi trebalo da se pomeri 2 cm ni napred ni levo ni desno od svog trenutnog položaja.
 
Vodite računa da pravilno vežete auto sedište sa pojasom od vozila, jer istraživanja pokazuju da jedno 70% ljudi nepravilno vezuju auto sedište u vozilu pojasom od automobila.
 
Neka sedišta za decu imaju polugu ili dugme koje se može koristiti za zatezivanje pojasa nakon što je sa njim obavijeno auto sedište.
 
Mnoga sedišta imaju uređaj za zaključavanje kojim se sprečava klizanje ili opuštanje pojasa nakon što je njime obavijeno auto sedište. U tom slučaju se uverite da je dati uređaj u poziciji blokade.
 
Dečije auto sedište bi trebalo da čvrsto da stoji na sedištu automobila, bez ikakve mogućnosti kretanja ka napred ili bočnog kretanja.
 
ISOFIX dečIja auto sedišta
 
ISOFIX dečija auto sedišta nisu opremljena za mogućnost vezivanja auto sedišta sa pojasevima automobila. Umesto toga, ona imaju predviđene ručke koje se vezuju za Isofix tačke u kolima. Neka od ovih auto sedišta imaju pojase u spoljnjem delu leđne konstrukcije, koji se vezuju za tačke u zadnjem delu sedišta u kolima ili imaju noge koje su spuštaju do poda automobila i time se fiksira autosedište za sedište kola, čime se sprečava rotiranje auto sedišta prilikom sudara.
 
Da biste saznali da li Vaš auto ima ISOFIX tačke, proverite priručnik vašeg vozila ili se obratite proizvođaču ili distributeru istog.
 
Da biste saznali da li je ISOFIX dečije auto sedište odobreno za vaše vozilo, proverite kod proizvođača dečijeg auto sedišta ili prodavca, ili sa proizvođačem automobila. Mnogi proizvođači imaju spisak na spostvenom sajtu koji pokazuje koje auto sedišta su odobrena za koje automobile. Isto tako, potražite etikete na na Vašem auto sedištu.
 
Prednosti ISOFIX auto sedišta u odnosu na klasična auto sedišta su očigledna:
  • Greške u pravilnom instaliranju auto sedišta su svedene na minimum (za razliku od auto sedišta bez ISOFIX vezivanja),
  • Bezbednost je značajno veća, jer vezivanje ISOFIX konektorima bezbednije od vezivanja pojasevima,
  • Značajno veća lakoća u postavljanju i skidanju auto sedišta iz vozila automobila.
I-Size auto sedišta
 
I-Size dečije auto sedište se u potpunosti uklapaju u Isofix način postavljanja auto sedišta u automobilu.
 
I-Size uvodi novinu:             
  • Produžiti korišćenje auto sedišta kada je okrenuto unazad od pravca kretanja vozila do starosti deteta od 15 meseci – čime se postiže veća bezbednost dece u tom periodu,
  • Korišćenje auto sedišta se ne ograničava samo na max težinu deteta za koje je sedište namenjeno, već max visinu deteta do koje je sedište namenjeno,
  • I-Size auto sedišta su ISOFIX auto sedišta
I dalje bi trebalo proveriti da li je auto sedište odobreno za vaš auto. Obratite se proizvođaču automobila i / ili proizvođaču sedišta za decu; mnogi imaju spisak na spostvenom sajtu koji pokazuje koja auto sedišta su odobrena za koje automobile. Međutim, malo je takvih automobila trenutno dostupnih u Srbiji koje je odgovarajuće za I-Size auto sedište. Njihov broj će se povećati u narednim godinama.
 
Instalacija ISOFIX auto sedišta
 
* Proverite da li ISOFIX auto sedište odobreno za upotrebu u vašem vozilu. Ne može svako ISOFIX auto sedište da stane u sva kola koja imaju mogućnosti za ISOFIX auto sedište,
* Kao i kod svakog dečijeg auto sedišta, pročitajte pažljivo uputstva proizvođača,
* ISOFIX automobili imaju ISOFIX priključke skrivene iza zadnjih sedišta u automobilu, u zglobu između zadnje leđne strane sedišta i jastuka tj. sedalnog dela sedišta. Neki automobili imaju treću tačku vezivanja ISOFIX-a, za gornju sponu, koja može da se nalazi iza zadnjeg sedišta ili sa strane od sedište vozila, čijem vezivanjem se sprečava naglo izbacivanje i kretanje auto sedišta ka napred u slučaju sudara,
* Locirajte sve Isofix tačke - priključke u vašem automobilu proverom priručnika ili upustva za vaš automobil (potražite isto preko interneta, ili kontaktom proizvođača ili direktno preko distributera) i potražite u zadnjem delu automobila ISOFIX etiketu na zadnjim sedištima,
* Locirajte ISOFIX priključke (dva konektora koja vire sa donje zadnje strane auto sedišta) na dečijem auto sedištu ili njegovoj bazi,
* Gurnite konektore od ISOFIX auto sedišta u ISOFIX priključke na sedištu automobila. Po spajanju kontektora sa priključkom kod većine auto sedišta čućete zvučni klik, i / ili vidljivi pokazatelj da boja prelazi iz crvene u zelenu, čime je pokazano da je auto sedište dobro pričvršćeno za sedište automobila,
* Ako koristite gornju sponu za fiksiranje auto sedišta, povežite pojas – sponu sa datim priključkom u automobilu. Nemojte ga pričvrstiti na bilo šta drugo, npr. na naslon za glavu ili prtljag kuku jer stabilnost neće biti dovoljno jaka,
* Ako koristite dečije auto sedište sa podržavajućom nogom, uverite se da je noga pravilno podešena tako da je sedište dobro oslonjeno na pod. Neka auto sedišta imaju vidljivi indikator koji postaje zelen kada je noga ispravno podešena na pod. Prethodno proverite da noga ne stoji preko odeljka za podno skladištenje, tj da je oslonjenja na pod ispod kojeg je proizvođač automobila predvideo deo za skladištenje stvari, jer to može propasti od sile udara dolazi kroz podršku stopala,
 
Instalacija auto sedišta
 
Uvek se držite uputstva o montaži dečijeg auto sedišta koji dobijete uz auto sedište.
 
Ako niste sigurni oko samog podešavanja auto sedišta, najbolje je da potražite savet od nekoga ko bi vam mogao pomoći u instalacije auto sedišta u vaš automobil ili za proveru da li je određeno auto sedište odgovarajuće za vaše vozilo.
 
Nikada ne menjati dečije auto sedište ili pojas automobila u želji da uklopite postojeće auto sedište sa vašim vozilom.
 
Ako često vadite dečije auto sedište iz kola, prilikom vraćanja pobrinite se da ste ga dobro ukolpili i pričvrstili za sedište automobila. Ako uopšte ne vadite dečije auto sedište iz automobila, redovno ga proveravajte da bi se uverili da se još uvek čvrsto održava.
 
Instrukcije
 
Obavezno pročitajte instrukcije i postavite auto sedište u skladu sa istm jer se time osigurava da se dečije auto sedište pravilno instalira i koristi.
 
Veliki broj nas ne voli čitanje instrukcija ili knjižica, više vole princip "pokušaja i grešaka", ali molimo vas imajte na umu da time rizikujete vaše dete zbog povreda  koje mogu nastati ako se ne prate uputstva pravilne instalacije auto sedišta u vozilu.
 
Najbolje bi bilo da zadržite knjižicu sa upustvima za predmetno auto sedište negde u automobilu. Mnoga dečija auto sedišta imaju predviđen prostor za tu svrhu.

Ako ste izgubili uputstvo, proverite sajt proizvođača jer se često dešava da proizvođači auto sedišta postave upustva za ista na spostvenom sajtu. Ako ih ipak ne  možete naći na sajtu, možete ih kontaktirati i pitati ih da li je moguće dobiti kopiju.
Postavite Vaše pitanje

Unesite kod